výjazd Čierny Balog (Vydrovo) – Krpáčovo 7. – 10.5.2020

Čierny Balog – Vydrovo

Krpáčovo Polianka