Ako cestovať na Slovensko počas pandémie COVID-19:

Zaujímavé linky:

Campingy Bulharsko 2020 – katalóg

Katalóg campingov v Bulharsku (otvorí sa v novom okne):

Campingy Bulharsko / 2020

Váženie v Rakúsku:

Cesta do Chorvátska 2019:

Autom na dovolenku do Chorvátska. Na čo sa treba pripraviť… Pripravili sme pre Vás sumár našich skúseností a odporučení.

Váženie v Rakúsku:

Ekologická plaketa pre Nemecko

Pred vašou cestou do Nemecka si môžete na každej našej STK zakúpiť ekologickú plaketu, ktorá vám umožní vjazd do ekologických mestských zón v Nemecku. Začiatok a koniec zóny je označený značkou UMWELTZONE.

Platnosť plakety nie je časovo obmedzená a platí na území celého Nemecka.

Cena za posúdenie vozidla, registráciu a vystavenie ekologickej známky je 13 EUR s DPH. Plaketu vám pošleme na požiadanie aj poštou.

Pre zaradenie vozidla do príslušnej emisnej triedy a vydanie odpovedajúcej plakety stačí predložiť originál dokladu od vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla, tzv. veľký technický preukaz) a my vám nálepku vystavíme na počkanie.

V prípade, že chcete známku zaslať poštou stačí, ak na mail hrivnakova@slovdekra.sk zašlete:

  • záväznú objednávku s kontaktom a fakturačnými údajmi odberateľa
  • farebný obojstranný scan OEV – časť II (tzv. veľký technický preukaz) každého motorového vozidla, na ktoré žiadate vystaviť nízkoemisnú plaketu.

Telefonický kontakt: 02/64 28 85 12.

Ekologickú známku nalepte z vnútornej strany do pravého dolného rohu na čelné sklo vášho auta pri pohľade zvnútra.

Váženie v Maďarsku:

Váženie v Rakúsku:

Chémia pre karavanistov

Ozónový čistič vody v nádrži