CAMPING A CARAVANING CLUB BANSKÁ BYSTRICA

Stránku zriaďujeme s cieľom spopularizovať caravaning v Banskej Bystrici a v širokom okolí, prilákať mladších a mladých ľudí na túto zaujímavú činnosť, združovať priaznivcom kempingu a karavaningu,zachovávať prírodné a kultúrne hodnoty pri organizovaní voľného času, presadzovať ochranu a tvorbu životného prostredia na území Slovenskej republiky, chrániť a podporovať zdravie členov CCC BB pri využívaní voľného času.

Čo získate, keď sa stanete členom klubu?

Zakúpením CCI karty, ktorú vydáva CAMPINGCARD INTERNATIONAL cestou SACC, pre zaregistrovaných klubov. Platnosť CCI karty je 12 mesiacov. Každý rok je vydávana nová. Pomocou CCI karty je možné získať zľavy na pobytových a iných nákladoch až do výšky 30% v členských kempingoch a iných ubytovacích zariadeniach.CCI karta platí pre zahraničné a domáce podujatia,karavaningu a kempovania. Držiteľ CCI karty a jeho spolucestujúci sú súčastne poistení proti škodám, stratám a ujme na zdraví až do výšky 2,5 milióna švajčiarskych frankov.

Kto sme?

Mesto BANSKÁ BYSTRICA leží v centre na severnom okraji Zvolenskej kotliny na oboch brehoch rieky HRON a na rozhraní troch rozsiahlych pohorí Stredného Slovenska, Nízke Tatry, Veľká Fatra a Slovenské Rudohorie. Toto prostredie priam predurčuje svojou krásou prostredie pre relax a oddych v prírode v nadmorskej výške; región od 310m – 2043 m. Dovolíme si predstaviť Vám náš klub, ktorý vznikol v roku 1980 a je aktívnym klubom dodnes. Približujeme Vám históriu významných udalostí v krátkosti.