CAMPING A CARAVANING CLUB BANSKÁ BYSTRICA
1980 – 2020

Mesto BANSKÁ BYSTRICA leží v centre na severnom okraji Zvolenskej kotliny na oboch brehoch rieky HRON a na rozhraní troch rozsiahlych pohorí Stredného Slovenska: Nízke Tatry, Veľká  Fatra a  Slovenské Rudohorie. Toto prostredie je priam predurčené svojou krásou pre relax a oddych v prírode v nadmorskej výške regiónu od 310m – 2043 m. Dovoľujeme si predstaviť Vám náš klub, ktorý vznikol v roku 1980 a je aktívnym klubom dodnes. Približujeme Vám v krátkosti históriu významných udalostí nášho klubu:

1980
Ustanovujúca schôdza sa konala dňa 06.11 v hoteli JUNIOR Banská Bystrica za účasti šiestich posádok a bolo rozhodnuté , že TJ bude založená pri n.p. Doprastav závod 4, Banská Bystrica s názvom:
TJ DOPRASTAV závod 4 Banská Bystrica
CARAVAN CLUB MCC (Moto Caravan Club)
predsedom klubu sa stáva FIGULI Ján.

40 rokov CCCBB

1981
Prvá zahraničná cesta klubu – VYŠEGRAD – MĽR v počte osem posádok. Klub organizuje v septembri akciu na Táloch – prvú Partizánsku vatru s pochodom na Ďumbier k pamätníku SNP a položením venca kvetov. Táto udalosť sa neskôr traduje ako Rally SNP a patrila donedávna medzi vrcholové akcie klubu.

1983
Dochádza k výmene predsedu p. Figuliho a novým predsedom sa stáva p. Dušan MIKOLÁŠ. Klub uzatvára medzinárodnú spoluprácu s klubom Dél – Budai Servezet MĽR.

1985
Začína výroba vlastných obytných prívesov členov klubu v počte 6 karavanov, v priestoroch starého pivovaru.

1986
Klub sa zúčastňuje svetového stretnutia mototuristov v MĽR – Debrecén.

1987
Zmena na poste predsedu klubu, stáva sa ním p. Tomáš KOVÁLÍK.

1990
30. júla sa konal v BREZNE ustanovujúci kongres, kde dochádza k zmene a vzniká SCC C (Slovenský Caravaning Camping Club) pod vedením p. Ľudovíta SZABADOŠA ako prezidenta celoslovenskej organizácie karavanistov na Slovensku. Kongres mení funkciu predsedu na funkciu prezidenta. Je evidentné , že činnosť klubu je kladne hodnotená inými klubmi i funkcionármi Prezídia SCCC . Do Prezídia SCCC sú zvolení traja členovia klubu BB a to: p. Koválík, Ing. Štrbák a Dr. Čakloš. Tento rok sa stáva medzníkom v činnosti klubu a to registráciou klubu ako právneho subjektu na Ministerstve vnútra s vlastnými stanovami klubu. Z iniciatívy prezidenta klubu p. Koválíka je zakúpený pozemok na južnom svahu Nízkych Tatier v katastri obce NEMECKÁ časť SVINIARKA. V tejto dobe má klub registrovaných 92 členov – 33 posádok. Je najväčším klubom na Slovensku čo do počtu členov.

1991
Klub organizuje v decembri zimné rally v ATC Tajov s vysokou účasťou karavanistov z iných klubov.

1993
Klub sa stáva členom NaMK (Národný auto-moto klub).

1997
Novým prezidentom sa stáva Dr. Ján Čakloš.

1998
Koná sa celoslovenské Rally karavanistov – 30 ročník PODLESOK.

1999
V časti Bystrej doliny – TÁLE sa koná 9.ročník Rally SNP.

2003
Významná udalosť VII. kongres SCCC sa koná v Tatranskej Lomnici, novozvoleným prezidentom SCCC sa stáva p. Ing. ULRICH Koloman.

2004
Usporiadanie medzinárodného stretnutia v kempingu Kováčová s bohatou účasťou zahraničných posádok .
8. ročník Dahlie Rally v rámci V 4 sa koná v Maďarsku Atlant Hungary Camping caravaning Jaszszentandrás s thermal kúpaliskom. Akcia na počesť vstupu do Európskej únie.

2005
Klub sa prezentuje výstavkou na 11. medzinárodnom veľtrhu Cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR – caravaning *camping *mototuristika* hobby lietanie *. Účasť posádok na podujatí ako prejav podpory obnove TATIER v Autocampingu FICC Tatranská Lomnica. Podujatie bolo organizované SCCC.

2006
Klub akceptoval aj druhé pozvanie na podujatie SCCC v spolupráci s FICC vest ako prejav podpory obnove Tatier.

2007
Koná sa IX. kongres SCCC ktorý prináša zmeny a transformuje sa na : SACC ( Slovenská Asociácia Campingu a Caravaningu )

2008
Účasť na 11. Dahlie Rally vo Varíne. Medzinárodné stretnutie vyznávačov karavaningu z krajín Vyšehradskej štvorky sa koná v Maďarsku – areál CEGLÍD.

2010
Z funkcie prezidenta odstupuje Dr. Čakloš. Dochádza k 90 % výmene funkcionárov klubu pod vedením nového prezidenta p. Ing. Štrbáka.

2011 – 2014
Obdobie, v ktorom dochádza pod vedením Ing. Štrbáka ku konsolidácii klubu, čo sa týka generačnej výmeny členskej základne, rovnako aj pozícií vedenia klubu. Pokračuje organizovanie ďalších ročníkov RALLY SNP, ako jedného zo symbolov histórie klubu. Klub zaznamenáva citeľný prírastok členov, začína používať novú internetovú stránku, modernejší spôsob komunikácie medzi členmi, činnosť klubu prijíma postupne novú koncepciu činnosti, nakoľko pribúdajú členovia s cestovateľskými skúsenosťami, vlastniaci obytné autá a konštrukčne moderné karavany.

2015 – 2020
V roku 2015 dochádza k nahradeniu Ing. Štrbáka vo funkcii prezidenta klubu Ing. Slaným. Ing. Štrbák zostáva vo funkcii čestného prezidenta a svojimi skúsenosťami sa podieľa na činnosti klubu. Voľbou nového prezidenta a viceprezidenta Ing. Hudeca sa naďalej pokračuje v reprofilácii zamerania činnosti klubu.
V novej stratégii vedenia klubu sa do popredia dostávajú nové, moderné prvky karavaningu, zamerané na maximálne využitie poznávacích a pohybových aktivít prispôsobené možnostiam voľného pohybu, v krajinách Európskej únie, dostupnému modernému vybaveniu pre doplnkové aktivity v mieste pobytu, ktoré súvisia s predstavami nastupujúcej mladej generácie a jej nárokom na rodinnú zážitkovú dovolenku v tomto druhu záujmovej činnosti.
Z uvedeného dôvodu bola vytvorená moderná internetová stránka klubu, ktorá dáva pre mladé posádky cielenú ponuku domácich a zahraničných výjazdov zameranú na cestovateľské a poznávacie aktivity. Pre rodiny s deťmi a starších členov sú informácie zamerané na odporúčané kempingy, ich kvalitu a vybavenie, v ktorých okrem poznávacej možnosti je tiež ako pridaná hodnota využitie doplnkových pohybových aktivít, ako je cyklistika, veslovanie, člnkovanie, kolieskové korčule, tenis, minigolf a pod.
Z nových aktivít klubu je tiež potrebné spomenúť už zavedené štandardné organizovanie medzinárodných výjazdov do krajín Európy, či už poznávacie, alebo pobytové, ktoré na základe vlastných skúseností uvedených na našej www-stránke organizujeme a ponúkame pre členov klubu a ostatných slovenských karavanistov. Týmto druhom činnosti sa klub snaží, aby členovia ostatných slovenských klubov mali k dispozícii zaručene overené informácie v národnom jazyku, ktoré garantujeme a odporúčame na základe našich vlastných skúseností.
Pre neustále doplnenie ponuky na internete slúžia dokumentované informácie získané pri výmene skúseností a poznatkov od našich členov klubu na každoročných stretnutiach pri otvorení a ukončení sezóny ako aj z diskusie na výročnej členskej schôdzi.
Klub obsadil pozíciu managera pre karavaning v SACC, po dlhom období stagnovania obnovil spoluprácu s EUROPA RALLYE, FICC RALLY, ACSI, zahraničnými karavan- klubmi a cestovnými kanceláriami pre karavanistov.

história CCCBB
história CCCBB