ZÁPISNICA výročnej členskej schôdze konanej dňa 15.2.2018 – dokument PDF na stiahnutie (645 kb)